Projekt „Bio Service” – Warsztat przyjazny środowisku w Inter Cars SA

, 20 marca 2014, 10:07

Inter Cars SA, w ramach projektu „Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych.

Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami zarządzania odpadami. Takie działanie jest koniecznością w czasach zwiększonej dbałości o środowisko naturalne przy coraz bardziej wyśrubowanych przepisach prawa. Bio Service ma także generować korzyści dla warsztatu, m.in. poprzez wzmocnienie wizerunku warsztatów wśród coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów, wyróżnienie warsztatu na tle konkurencji, podniesienie bezpieczeństwa pracy.

W codziennej pracy warsztatu powstają różne rodzaje odpadów, a znaczna ich część jest niebezpieczna dla środowiska. Mogą to być m. in. oleje przepracowane, filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe i zapobiegające zamarzaniu, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzywa sztucznego, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory. Część z wytwarzanych odpadów przedstawia wartość recyklingową, możliwą do odzyskania.

Maciej Trociński – Doradca Zarządu Inter Cars SA, powiedział:

– „Do niedawna każdy warsztat prowadzący działalność, winien był złożyć informację o wytwarzanych odpadach, uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., nie ma już obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach ani uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Nadal jednak, gdy warsztat wytwarza rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych i/lub powyżej 5 ton innych niż niebezpieczne (poza komunalnymi), istnieje konieczność posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie wydaje starosta powiatu, na którego terenie znajduje się warsztat, na podstawie jego wniosku. Wytworzone odpady powinny być przekazywane uprawnionej firmie posiadającej decyzję na zbieranie i przetwarzanie danego rodzaju odpadu. Obrót nimi powinien być potwierdzony kartami przekazania odpadów, a kartę taką należy przechowywać przez 5 lat. Warsztat zobowiązany jest również do prowadzenia kart ewidencji przekazanych odpadów."

Do 15 marca danego roku należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczącego rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w roku poprzednim, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Niezłożenie takiego sprawozdania zagrożone jest karą w wysokości od 500 zł wzwyż.

W trakcie pracy warsztatów występuje także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb, rozpuszczalników, napraw i serwisowania klimatyzacji, podczas eksploatacji pojazdów własnych. Wówczas należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (do 31 lipca i 31 stycznia) o zakresie korzystania ze środowiska i wyliczyć opłatę. Jednakże w przypadku, gdy wyliczona opłata nie przekracza 400 zł, nie ma obowiązku jej wnoszenia.

Po 1 lipca 2013 r. gminy przejęły również odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstw. Kontrolowana jest zawartość pojemników, odpadów komunalnych oraz to, czy odpady i surowce są prawidłowo posegregowane. Jeżeli źle, klient spotka się odmową odbioru.

Wybrane przepisy karne Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r.( Dz. U. z 08.01.2013r.,poz.21)

Więcej informacji na temat Bio Service w filiach Inter Cars SA oraz u przedstawicieli handlowych.

Dowiedz się więcej

Podnośniki i prasy firmy OMA w Inter Cars SA
Podnośniki i prasy firmy OMA w Inter Cars SA

Inter Cars SA poszerza swoją ofertę o podnośniki samochodowe oraz prasy hydrauliczne znanego włoskiego producenta – firmy OMA. OMA posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży. Oferuje wysoką jakość opartą o wypracowany latami system kontroli jakości. Szeroka gama produktów stawia producenta w czołówce firm w tej branży w Europie i nie tylko. Dowodem tego jest obecność […]

Bio Service w Inter Cars SA
Bio Service w Inter Cars SA

Inter Cars SA, w ramach projektu ,,Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych. Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami zarządzania odpadami. Takie […]

Bio Service – warsztat przyjazny środowisku
Bio Service – warsztat przyjazny środowisku

Inter Cars SA, w ramach projektu ,,Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych. Bio Service to nowa propozycja Inter Cars SA dla swoich klientów, która jest odpowiedzią na potrzeby […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!