Takich umów nie należy podpisywać

, 4 marca 2014, 13:44

Nierzadko słyszę od swoich klientów, że w przepisach prawa występują „kruczki prawne” lub, że znają oni umowy, które zawierają „haki”. Najczęściej odpowiadam wówczas, że to jedynie niezbędne elementy systemu prawnego, które można lub czasem trzeba zastosować w danej sytuacji. Są jednak i takie zapisy, na które nigdy nie powinniśmy się godzić.

Niebezpieczna klauzula umowna

Jednym z takich zapisów jest, niestety często stosowana, a niejednokrotnie nieświadomie ignorowana klauzula umowna, zgodnie z którą jedna strona umowy (np. kupujący) upoważnia drugą stronę (np. sprzedawcę) do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Najczęściej podawanym uzasadnieniem dla zaproponowania takiego zapisu są rzekome wymogi dotyczące treści faktur VAT. Takie uzasadnienie nie jest jednak aktualne, bowiem od 1 czerwca 2005 r. przepisy nie wymagają podpisu na fakturze VAT – dotyczy to zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Z drugiej strony opisywana klauzula zawarta w umowie może być źródłem konfliktów i wysokich kosztów. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przedstawionym w wyroku z dnia z dnia 23 lutego 2006 r. o sygnaturze II CSK 131/2005 upoważnienie sprzedawcy przez kupującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku, uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Jakie mogą być konsekwencje tego faktu? Przykładowo, gdy sprzedawca wystawi fakturę na kwotę wyższą niż umówiona, a kupujący odmówi zapłaty zawyżonej kwoty, wówczas istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przypadku złożenia przez sprzedawcę odpowiedniego pozwu, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Pozwany będzie miał w tej sytuacji prawo do zaskarżenia orzeczenia, jednak będzie się to wiązało z przygotowaniem stosownego pisma oraz uiszczeniem wpisu w wysokości 3,75% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowo na podstawie wydanego nakazu sprzedawca będzie uprawniony do zabezpieczenia swojego roszczenia na majątku kupującego.

Adam Krupa – radca prawny z firmy Legal & Strategic Support Team.

Kontakt mailowy: info@lsst.pl

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Nie zawsze rozstanie pracodawcy i pracownika przebiega w miłej atmosferze pożegnalnego bankietu i życzeń pomyślności na nowej zawodowej ścieżce. Bywa niestety i tak, że powodem rozwiązania umowy o pracę jest przewinienie dyscyplinarne, którego dopuścił się pracownik. Taka sytuacja jest trudna dla stron nie tylko pod względem emocjonalnym. Skorzystanie bowiem z możliwości rozwiązania umowy o pracę […]

Inwestycję w szkolenie pracownika można zabezpieczyć – porada prawna
Inwestycję w szkolenie pracownika można zabezpieczyć – porada prawna

Inwestycję w szkolenie pracowników można zabezpieczyć, dzięki czemu nie wiąże się ona z ryzykiem poniesienia dużych strat finansowych. O szczegółach tego rozwiązania opowiedział Adam Krupa – doradca prawny z platformy Legal & Strategic Support Team. Branża motoryzacyjna cechuje się wysoką innowacyjnością. Stałemu ulepszaniu podlegają nie tylko układy zainstalowane w pojazdach, ale również urządzenia i procedury […]

Uchylenie się świadka od odpowiedzi na pytanie w trakcie przesłuchania
Uchylenie się świadka od odpowiedzi na pytanie w trakcie przesłuchania

Jedną z naczelnych zasad postępowania karnego jest reguła, zgodnie z którą wyłącznie na organach prowadzących postępowanie (np. Policji) leży obowiązek zebrania dowodów, które mają doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności popełnienia przestępstwa oraz wykrycia jego sprawcy. Konsekwencją jej stosowania jest szereg uprawnień przysługujących uczestnikom postępowania, wśród których znajduje się prawo świadka do odmowy udzielenia odpowiedzi na pewne […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!