Jednolite standardy przeglądów technicznych w całej UE

, 6 czerwca 2013, 13:53

Aby zapewnić spójność przepisów, a także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, Komisja Europejska opracowała ogólnounijne minimalne standardy dot. badań technicznych. Nad propozycją głosowała Komisja ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN).

Pakiet przydatności do ruchu drogowego

Komisja TRAN przyjęła kilka istotnych zaleceń w kwestii badań technicznych pojazdów. Opracowano m.in. nową definicję badania technicznego. Początkowa definicja zaproponowana przez Komisję zawierała istotny fragment, mówiący o odniesieniu do kryteriów homologacyjnych podczas badań technicznych części i układów. Taki przepis byłby szkodliwy dla rynku części zamiennych. Badanie przydatności części i układów uwzględniające wymóg homologacji typu jest w rzeczywistości nieodpowiednie i niepraktyczne. Dodatkowo mogłoby również prowadzić do eliminacji z rynku konkurencyjnych części porównywalnej jakości. Nowa treść definicji przyjęta przez parlamentarzystów nie wspomina już o częściach i układach. Nowe brzmienie  zaproponowane przez TRAN jest zdaniem ekspertów i organów właściwych do spraw związanych z badaniami przydatności do ruchu drogowego bliższe obecnie stosowanej praktyce.

Komisja TRAN podjęła także ważne decyzje dotyczące urządzeń diagnostycznych służących do przeprowadzania badań. TRAN postanowiła zarekomendować przyznanie dostępu do  informacji technicznych niezbędnych do przeprowadzania badań przydatności do ruchu drogowego producentom sprzętu diagnostycznego, którzy potrzebują ich w celu zwiększenia funkcjonalności sprzętu do badań oraz zapewnienia optymalnych procedur testowych, wraz z obiektywnymi kryteriami testów i ich wyników. W tym kontekście TRAN zaleciła, aby elektroniczna platforma wymiany informacji o pojeździe również została udostępniona producentom urządzeń diagnostycznych.

Zalecenia TRAN:

  • Centra diagnostyczne lub inny właściwy organ powinny wydawać świadectwa przydatności do ruchu drogowego, dostępne również w formie elektronicznej,
  • TRAN zaleca stosowanie nowych metod, w tym elektronicznych urządzeń kontrolnych do nowoczesnych dynamicznych systemów lamp przednich.
  • Bezpośrednie badanie z układu wydechowego pozostanie podstawową metodą badania emisji spalin
  • Pojazdy napędzane silnikami wysokoprężnymi zostaną objęte w przyszłości obowiązkiem pomiaru stężenia cząstek NOx i nanocząstek;
  • Sprawdzenie ciśnienia w oponach powinno być częścią u przeglądów PTI, w tym badanie z zastosowaniem miernika ciśnienia;

 

TRAN głosowała również nad zaleceniami dotyczącymi innych kluczowych kwestii, m.in. odrzucono wniosek Komisji, aby wszystkie samochody starsze niż 6 lat, poddawane były badaniom technicznym co ​​rok. TRAN proponuje, aby przeprowadzać badania co 2 lata po pierwszych 4 latach od momentu rejestracji pojazdu.

Z zadowoleniem głosowanie TRAN i jej zalecenia dla Komisji przyjęła FIGIEFA. Zdaniem organizacji propozycje legislacji to ważny krok w kierunku bardziej zaawansowanych, wspólnych przepisów regulujących przeglądy techniczne.

Raport przyjęty przez TRAN oczekuje obecnie na ostatni etap parlamentarny: przyjęcie przez plenum – czyli wszystkich 750 członków Parlamentu Europejskiego. Następnie Rada, która reprezentuje państwa członkowskie, będzie musiała wynegocjować z Parlamentem ostateczne porozumienie.

 

Dowiedz się więcej

Pakiet przydatności do ruchu drogowego Komisji Europejskiej
Pakiet przydatności do ruchu drogowego Komisji Europejskiej

Europejskie organizacje działające na rzecz niezależnego rynku motoryzacyjnego domagają się spójnego i odpowiedniego prawa w zakresie badań przydatności do ruchu drogowego. Pakiet przydatności do ruchu drogowego – propozycje europejskich organizacji Środowisko niezależnych podmiotów rynku motoryzacyjnego z zadowoleniem przyjęło zaprezentowany przez Komisję Europejską 13 lipca 2012 r. „Pakiet przydatności do ruchu drogowego”. Pakiet ma zwiększyć bezpieczeństwo […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!