Axalta i MIT Pioneer Technologies analizują właściwości lakierów

, 3 grudnia 2014, 15:48

Glen Mills, PA, Eric Houze, pracownik naukowy Axalta Coating Systems oraz Bavand Keshavarz, kandydat na studia doktoranckie w Massachusetts Institute of Technology (MIT), przedstawili wyniki wspólnego programu badawczego w zakresie nowych reologicznych technologii pomiarowych, które mogą zostać wykorzystane i znaleźć zastosowanie w dziedzinie lakierów natryskowych.

Obie prezentacje miały miejsce, odpowiednio 7 i 8 października, w czasie 86-ego, corocznego spotkania Society of Rheology w Filadelfii. W spotkaniu tym uczestniczyli światowi specjaliści w zakresie reologii, badający deformacje i przepływy materiałów, w tym farb.

Axalta i zespół MIT opracowały nową technologię analizy i określania ilościowego zachowania cieczy złożonych w czasie wykonywania natryskiwania.  W trakcie trwania procesu natryskiwania farby, rozmiary i rozmieszczenia cząsteczek kropelek, mogą stanowić czynniki determinujące, rozstrzygające w zakresie jakości i wyglądu końcowej warstwy farby.

Nowa technologia została zaprojektowana celem ulepszenia właściwości natryskowych farb w trakcie procesu wykonywania natrysku. Powinno to zaowocować udoskonaleniem jakości powierzchni jak i poprawą walorów wizualnych.  

– „W przeszłości badacze przemysłowi wykorzystywali wysoką lepkość ścinania (HSV) lub reometr kapilarny Capillary Breakup Extensional Rheometer (CBER) do oceny rozcieńczania kapilarnego oraz dynamiki tworzenia się włókien farby.  W wielu przypadkach może być to związane z procesem tworzenia się kropelek podczas procesu natryskiwania farby, jednakże może zostać ograniczone w wyniku stosunkowo niewielkich czasów zluźnienia, odnotowywanych w przypadku  farb ogólnie dostępnych na rynku” – wyjaśnił Houze – „Razem z moimi kolegami z  Axalta, to jest z Mike Koerner, John Moore oraz zespołem MIT opracowaliśmy podejście reometryczne oparte na strumieniu, w celu dokonywania analiz zachowania próbki przy bardzo dużych prędkościach odkształcenia, które z kolei mogą umożliwić określenie czasów zluźnienia farb wodorozcieńczalnych na około 60 mikrosekund. Technika ta, jest znana pod nazwą Rayleigh-Ohnesorge Jetting Rheometry (ROJER).” – dodał.

– „Atomizacja wspomagana pneumatycznie w natryskiwaniu cieczy złożonych, to proces o kluczowym znaczeniu w szeregu różnych zastosowań przemysłowych, niemniej jednak wpływ niektórych właściwości reologicznych na powyższe procesy pozostaje nadal niewystarczająco rozpoznany” – mówi Dr. Gareth McKinley, Profesor Innowacji w Nauczaniu i Zastępca Kierownika ds. Badań Naukowych w Szkole Inżynierskiej MIT – „Nowe technologie, opracowane wspólnie z Axalta, mogą stanowić powiązanie reologicznych cech materiału z zastosowaniami przemysłowymi, między innymi takimi jak 'właściwości natryskowe' lakierów” – dodaje.

– „Współpraca z najlepszymi oraz wspólne badania pozwalają na integrowanie wiedzy eksperckiej oraz połączenie zastosowań w zakresie wykonywania natrysków i reologii, a to z kolei pozwala nam na osiąganie kolejnych postępów” – powiedział Panos Kordomenos, Starszy Wice Prezes i Główny Technolog firmy Axalta.
 

Dowiedz się więcej

Lakiernicze nowości Inter Cars
Lakiernicze nowości Inter Cars

Od grudnia tego roku asortyment lakierniczy Inter Cars SA poszerzy się o produkty firm MoTip Dupli Polska sp. z o. o. i Uvex Safety Polska. MoTip Dupli Oferta MoTip Dupli obejmuje środki takie jak: lakiery akrylowe, sztyfty zaprawkowe do drobnych napraw renowacyjnych, lakiery ogólnego stosowania, podkłady w aerozolach oraz cynki. Portfolio uzupełniają lakiery specjalistyczne, środki […]

Cromax, Spies Hecker i Standox z aprobatą Fiata
Cromax, Spies Hecker i Standox z aprobatą Fiata

Firma Axalta Coating Systems poinformowała, że dział części zamiennych, serwisu i obsługi klienta Fiat Group Automobiles Mopar zaaprobował trzy jej marki lakiernicze – Cromax, Spies Hecker i Standox – do użycia u wybranych dealerów i w warsztatach samochodowych na terenie Europy. Przedmiotem umowy jest bliska współpraca komercyjna pomiędzy Fiat Group Automobiles i Axalta Coating Systems […]

Axalta opublikowała Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów
Axalta opublikowała Globalny Raport Popularności Kolorów Samochodów

Axalta Coating Systems po raz kolejny opublikowała Światowy Raport Popularności Kolorów Pojazdów Samochodowych za rok 2014. Raport od 1953 roku regularnie śledzi i informuje corocznie o regionalnych preferencjach kolorystycznych dotyczących samochodów. Tegoroczny raport przedstawia prognozę Axalta popularności kolorystycznej samochodów stosowaną w procesie przygotowywania przyszłej produkcji pojazdów. – „Nasze dane z Raportu Popularności Kolorów nie tylko […]

Spektrofotometr w praktyce
Spektrofotometr w praktyce

Spektrofotometr uchodzi za narzędzie kolorystyczne, które jest wciąż dostępne jedynie dla wąskiego grona lakierników. Ostatnio obserwuje się jednak wzrost ilości urządzeń na rynku, jak też faktycznego ich wykorzystywania w procesie zarządzania kolorem. Marka Spies Hecker swój pierwszy spektrofotometr ColorDialog wprowadziła na rynek ponad dekadę temu. Wówczas był on pokazywany lakiernikom oraz wykorzystywany w Polsce jedynie […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!