Lista Artykułów Tag - bio-service

Nowe przepisy a odpady 12 kwietnia 2017

Nowe przepisy a odpady

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak przekonują ustawodawcy, nowy system ma chronić legalny handel tzw. towarami wrażliwymi i doprowadzić do ograniczenia uszczupleń w podatkach. 3 kwietnia 2017 roku ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w życie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odpady w warsztacie – żaden problem 23 marca 2017 2

Odpady w warsztacie – żaden problem

Odpady niebezpieczne, które powstają w warsztatach, muszą być przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Serwisy są też zobowiązane do wypełniania związanych z tym dokumentów. Większości formalności i wymogów nie trzeba dopełniać osobiście, jeśli skorzysta się z usług specjalistów.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz baterią? 8 lutego 2017

Co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz baterią?

Akumulator i bateria to towary szczególne, więc ich utylizacja podlega dodatkowym uregulowaniom. Dlatego też warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji niepoprawnej utylizacji.

Efektywność energetyczna w warsztatach samochodowych 16 listopada 2016

Efektywność energetyczna w warsztatach samochodowych

Od kilku lat zwraca się powszechnie uwagę na efektywność energetyczną w skali przemysłowej, w działalności gospodarczej średnich i małych przedsiębiorstw jak i w gospodarstwach domowych.   Efektywność energetyczna to ilość zaoszczędzonej energii ustalona w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środków mających na celu poprawę efektywności jej wykorzystania i po ich wdrożeniu. Inaczej możemy […]

Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów 24 sierpnia 2016

Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów

Inter Cars poleca swoim klientom system CBR BIO, czyli elektroniczny program do obsługi gospodarki odpadami. Powstał on po to, aby usprawnić komunikację między klientem Bio Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą odbierającą odpady. Dzięki programowi nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy każdej zmianie […]

Nowy program do obsługi gospodarki odpadami 8 czerwca 2016

Nowy program do obsługi gospodarki odpadami

Projekt Bio Service wdraża nowy program do obsługi gospodarki odpadami. Nazywa się CBR BIO. Program powstał po to, aby usprawnić komunikację między klientem BIO SERVICE oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku dedykowaną firmą odbierającą odpady. Dzięki programowi CBR BIO nastąpi automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy […]

Refinansowanie utylizacji odpadów 3 lutego 2016

Refinansowanie utylizacji odpadów

Bio Service refinansuje koszty utylizacji odpadów oraz pomaga w rozsądnym gospodarowaniu energią w warsztacie. Odpady powstające w warsztacie powinny być odpowiednio zagospodarowane. Ustawodawca narzuca na warsztaty wytwarzające odpady odpowiednie postępowanie w tym zakresie. Po pierwsze, wymagana jest umowa z firmą odbierającą odpady, która posiada odpowiednie zaplecze logistyczne i pozwolenia do przewozu i utylizacji odpadów. Po […]

Bio Service: oszczędności na energii rzędu 40 tys. zł rocznie 20 maja 2015

Bio Service: oszczędności na energii rzędu 40 tys. zł rocznie

W ramach programu Bio Service uruchomiony został pilotażowy projekt audytów energetycznych. Wytypowano 6 warsztatów samochodowych, w których specjaliści ocenili wykorzystanie energii podczas codziennej pracy. Energia jest dla każdego warsztatu dużym wydatkiem. Jednakże większość właścicieli warsztatów samochodowych nie ma dokładnego rozeznania w zakresie ponoszonych kosztów. Szacuje się, że udział kosztów energii w łącznych kosztach utrzymania warsztatu […]

Ekologia i ekonomia w jednym 19 lutego 2015

Ekologia i ekonomia w jednym

Od kliku lat obowiązują w Polsce przepisy określające jednoznacznie postępowanie z powstającymi w warsztatach odpadami, które są określane jako niebezpieczne dla środowiska. Teoria to jedno, a jak wygląda gospodarowanie odpadami w praktyce? Mimo jednoznacznych przepisów, nie wszyscy właściciele warsztatów się do nich stosują. W większości przypadków dopiero nieoczekiwana kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujawnia nieprawidłowości […]